12/12kageyamasama
釣果情報
22011/12/12
堺市  陰山様
釣果 / チヌ 40㎝
エサ / オキアミ